MAKALELER

DİSLEKSİ NEDİR?

Disleksi, en sık rastlanan öğrenme bozukluklarından biridir. Dislektik bireylerin okuma hızı, okuma kalitesi, okuduğunu anlama becerisi  yaşıtlarına ve zeka düzeyine  göre beklenenin altındadır. Disleksi bir hastalık değil, öğrenmeyle ilgili zihinsel süreçlerdeki farklılıklardır. Dislektik çocuklar bilgiyi okuma, organize etme ve sıralamada zorlanırlar. Zekaları normal ya da normalin üzerindedir.
Disleksi Belirtileri Nelerdir?
-Sesleri, harfleri, kelimeleri öğrenmede güçlük
-Okumayı öğrenmede güçlük
-Kelimeleri harflere ve hecelere ayırmada güçlük
-Okuma hızının beklenenden düşük olması
-Harfleri atlayarak okuma
-Kelimeleri değiştirerek okuma
-Satır takibinde güçlük
-Okuduğunu anlama ve anlatmada güçlük
-Benzer harfleri karıştırma (b-d-p, m-n)
-Yazmada güçlük
-Yazarken sıra, satır atlama
-Noktalı-noktasız harfleri birbirine karıştırma (ı-i,o-ö)
-Yan yana gelen iki sessiz harfi yazmada güçlük (saat-sat, bitti-biti, gitti-giti)
-Büyük harfleri kullanmama ya da hatalı kullanma
-Rakamları ters yazma
-''6-9, 3-8, 7-4'' gibi rakamları birbirinden ayırt etmede güçlük
-Toplama ve çıkarma işaretini karıştırma
-Çarpım tablosunu ezberlemede güçlük
-Ritmik saymada güçlük
-Sıralı ezberde güçlük (Ayların sırası, haftanın günlerini sıralama)
Dislektik çocuklar okulda yaşadıkları başarısızlar nedeniyle içlerine kapanabilir, okuldan uzaklaşabilirler.Disleksi doğru bir eğitim ile yenilebilecek  bir güçlüktür.  Çocuklar okula başladıkları ilk senelerde okuma ve yazma açısından iyi gözlemlenmeli, aile ve eğitimciler iş birliği içinde olmalıdır.
 
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı
Ezgi Sultan Kaya