ÇALIŞMA ALANLARI

Özgül (spesifik) Dil Bozuklukları

Özgül dil bozukluğu okul öncesi dönemde dilin bir ya da birkaç bileşeninde belirgin yetersizlikler ile kendini gösteren bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Özgül dil bozukluğu gösteren çocuklar okul çağında öğrenme güçlüğü tanısı almaktadırlar. Okul çağında özgül dil bozukluğu tanısı alan çocukların genel özellikleri:
-Ses-harf ilişkisinin zayıf/bozuk olması
-Beyindeki dil ve görsel algı alanlarında daha az aktivasyon olması
-Algılama sorunları: dikkat eksikliği, dil, hafıza ve düşünme organizasyonu bozuklukları
-Doğru heceleme yapamama
-Yazıları kopyalarken bile, b-d-p gibi harfleri ters yazarlar.
-Sözel sorun çözmede güçlükler
-Öğrendiğini genellemede güçlükler
-Öğrenme stratejilerini uygulayamama
-Zayıf motivasyon ve benlik kavramı
-Tekrar etmenin öğrenmeyi kolaylaştırmaması
-Okuma sorunları
-Yazma sorunları
-Matematik sorunları