ÇALIŞMA ALANLARI

Merkezimizde Uygulanan Testler

CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi- Zeka Testi)
 
5-17 yaş arasındaki bireylere uygulanabilir. 5-7 yaş , 8-17 yaş ayrı değerlendirilir. Bireyin öğrenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi sağlayan kapsamlı bir bilişsel değerlendirme yapan sistemdir. Sistem genel bir zeka puanının yanı sıra 4 temel alan olmak üzere toplamda 12 alt boyutta ölçümleme yapar. Bahsedilen 4 temel alan bireyi; dikkat, planlama, eş zamanlılık ve ardıllık ana alanlarıdır. Öğrenmesi ile ilgili yaşadığı soruna ışık tutar. Bunu aşağıda bahsedildiği üzere çeşitli alanlarda ölçümlemeler yaparak sağlar. Bunlar:
 
· Dikkati mi dağınık, seçici dikkati dolayısıyla mı zorlanıyor,
 
· Kısa süreli hafızası mı desteklenmeli,
 
· Ard arda gelen uyaranlarda mı güçlük yaşıyor,
 
· Kavram bilgisi mi zayıf,
 
· Organize olma becerisi mi onu zorluyor,
 
· Aynı anda gerçekleştirmesi gerek iki alanda mı işlem yapmakta güçlük çekiyor vb.
 
Hangi alanların geliştirilmesi gerektiği ile ilgili bilgi verir. Çocuğun neyi, neden öğrenemediğini anlamaya imkan sağlar.
 
**Uygulamanın ardından geliştirilmesi gereken alanlar PASS Müdahale Sistemi ile çalışılır, desteklenir.
 
AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 
0-6 yaş arasındaki bireylerin gelişimlerini değerlendirmek adına gerçekleştirilir. Çocuğa bakım veren kişiye yöneltilen bazı sorular ile çocuğun gelişimsel durumu belirlenir. Bazı durumlarda çocuğa da ek olarak sorular sorulabilir ya da bazı eylemler gerçekleştirmesi istenebilir. Genel gelişim, dil-bilişsel gelişim, kaba motor, ince motor, sosyal beceri-öz bakım alanlarındaki gelişime dair bilgi verir.
 
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
 
İlkokula başlamadan önce 4-6 yaş çocuklara uygulanır ve okula hazır olma düzeyleri belirlenir. Kelime anlama, cümle, genel bilgi, sayılar, eşleştirme, kopya etme alanlarında çocuk değerlendirilir. Hazır olması adına çocuğun hangi alanlarda desteklenmesi gerektiği ile ilgili çalışma yapmaya imkan tanır.
 
GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ
 
3-7 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. Görsel algı, görsel bellek, el-göz koordinasyonu ve motor beceriye yönelik bilgi sağlayan bir değerlendirmedir.
 
CATTEL ZEKA TESTİ
 
7-14 yaş ve 14 yaş üstü olmak üzere iki ayrı değerlendirmeye sahip olan test performans odaklıdır. Kültürün etkisinden arınmış bir ölçüm yapar. Örüntüyü takip edip sıradakini tahmin
 
etme, sınıflandırma, uygun olanı seçme ve yerleştirme alanlarında ölçümler yapar. Var olan zihinsel duruma dair bir ölçüm yapar.
 
GOOD ENOUGH HARRİS İNSAN ÇİZ TESTİ
 
5-12 yaş arasındaki bireylere uygulanabilir. Dikkat ve zeka değerlendirmesi ile ilgili bilgi verir. Bireyin müdahale edilmeksizin bir insan çizmesi istenir. Ardından tema, çizme biçimi ve şekli ile ilgili belli kriterler ışığında değerlendirme yapılır.
 
KELİME SÖYLEYİŞ TESTİ
 
Dil gelişimini değerlendirmek adına kullanılır. 3-4 yaş itibari ile uygulanabilmektedir. Çocuğa bazı resimler gösterilerek o resimlerdeki şeyleri seslendirmesi istenir. Böylelikle kelimeleri söyleyiş biçimi değerlendirilir.
 
PEABODY
 
Çocuğun alıcı dil yaşını ölçer. 3-17 yaş aralığındaki bireylere uygulanabilir. Çocuğun kronolojik yaşı ve değerlendirmenin sunduğu alıcı dil gelişim yaşının uygunluğuna bakılarak dil gelişimi ile ilgili bilgi sahibi olmayı sağlar.
 
PORTEUS LABİRENTLERİ
 
5-14 yaş arasındaki bireylere uygulanır. Gündelik yaşamda karşılaşılan durumlara karşı sergilenen davranışlardaki beceriyi, yeteneği ölçer.
 
BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ
 
8 yaş üstü bireylere uygulanabilen test görsel bellekle ilgili ölçümleme yapma imkanı sağlar.
 
BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGI TESTİ
 
5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 aylık bireylere uygulanabilir. Gelişimde gerilik, fonksiyon kaybı, görsel motor performans, nörolojik bozulmaya dair bilgi veren görsel ve motor performansa dayalı bir testtir.
 
FROSTİG GÖRSEL ALGI TESTİ
 
4-8 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. Şekil zemin ilişkisi, görsel el göz koordinasyonu, mekan konum algısı, şekil değişmezliği, mekan ilişkilerinin algılanması üzerine ölçüm yapar.
 
D2 DİKKAT TESTİ
 
Test, 9-60 yaş aralığındaki bireylere uygulanabilir. Dikkate yönelik ölçümleme yapar ve dikkat durumuna dair seçici dikkat üzerine ve psikomotor hıza yönelik bilgi verir.
 
FRANKFURTER DİKKAT TESTİ
 
5-6 yaş grubuna uygulanabilen ve dikkate yönelik genel bir ölçümleme yapan testtir.