Melike AK

Uzman Psikolog Aile Danışmanı

Yüksek Lisans - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Aile Danışmanlığı Bölümü
Lisans - İstanbul Kültür Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
Pedagojik Formasyon - Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
 
Lisans eğitimi esnasında özel eğitim merkezleri ve Ege Üniversitesi Hastanesi’nde projelere dahil olarak ve stajlarını sürdürerek çalışma alanına girdi. TEGV kurumlarında eğitim gönüllüsü olarak yer aldı. Lisans eğitimini tamamlamasının ardından anaokulu, kolej ve danışmanlık merkezlerinde rol aldı. Bu esnada çeşitli eğitimler ile bilgi ve becerisini her geçen gün genişletmeyi planlayarak adımlar atmaya devam etmektedir.
 
Verdiği Eğitimler
A) Aileler ve Öğretmenler
• 3 Adım Anne Babalıkta Ustalaşma Kursu
• Anne- Baba Okulu
• Aileler için Problem Çözme
• Akran Zorbalığı
• Kaliteli Zaman Geçirme ve İlişki Kurma
• Sınav Kaygısı ve Sınava Dönük Ebeveyn Tutumları
• Sınır Koyma
• Çatışma Yönetimine Yönelik Öğretmen Seminerleri
 
B) Çocuklar
• Duygularıma Keşif Atölyesi
• Mahremiyet Eğitimi
• Siber Zorbalık
• Sınav Grubu Öğrencileri ile Motivasyon
 
Aldığı Eğitimler
• CAS (Cognitive Assessment System)
• PASS Bilişsel Müdahale Programı
• Oyun Terapisi
• Aile ve Çift Terapisi Eğitimi
• Bilişsel Davranışçı Açıdan Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları
• Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Eğitimi
 
1. Ankara Gelişim Tarama Envanteri
2. Gesell Gelişim Figürleri Testi
3. Peabody Resim Kelime Tanıma Testi
4. Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
5. D2 Dikkat Testi
6. Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
7. Benton Görsel Bellek Testi
8. Goodenough Harris İnsan Çiz Testi 9. Kelime Söyleyiş Testi
9. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
10. Catell 2-A Zeka Testi
11. Catell 3-A Zeka Testi
12. Porteus Labirentleri Testi
13. Frankfurter Dikkat Testi
 
• Etkili İletişim, Diksiyon ve Vücut Dili
 
Katıldığı Seminerler
• 4. Psikodrama Günleri
• İlişkilerde Psikolojik Oyunlar
• Kriz Durumlarında Çocuklar ve Ebeveynleriyle Yaratıcı Teknikler ile Çalışma
• 6. Rehberlik Sempozuyumu
• 1. Çocuk ve Ergenle Psikolojik Danışma Günleri, Çocuk Ergen ve Aile Değerlendirmesinde Psikodrama Kullanımı Atölyesi
• Özel Öğrenme Güçlüğü Semineri
• Beslenmenin Akademik Başarıya ve Davranış Değişikliğine Etkisi
• KTO Karatay Üniversitesi işbirliği ile Lokman Hekim Koleji Psikoloji Günleri
• 2. Sev’de Rehberlik Paylaşım Günleri- Beyin, İlişkiler ve Bağlanma
• 4. Nuri Bilgin Psikoloji Günleri
• Çocuk Ruh Sağlığı Seminerleri, Teknoloji Bağımlılığı
• Dokuz Eylül Psikoloji Günleri
• İlkokul Çağı Çocuklarında Davranış Bozuklukları
• Gediz Üniversitesi Psikoloji Günleri